Tɦαɱ ℓấყ ƈɦồɳɠ ɠιàυ ɳɦưɳɠ ɠιà, ƈô ʋợ ƚɾẻ ρԋảι ƙɦổ ʂở ʋớι ɳɦữɳɠ ƈɦιêυ ƚɾò ƈủα ƈɦồɳɠ ɱỗι đêɱ

June 5, 2021 admin 0

N͟h͟ư͟n͟g͟ ͟s͟ố͟n͟g͟ ͟c͟h͟u͟n͟g͟ ͟2͟ ͟t͟h͟á͟n͟g͟,͟ ͟T͟h͟ả͟o͟ ͟m͟ớ͟i͟ ͟n͟h͟ậ͟n͟ ͟r͟a͟,͟ ͟b͟a͟n͟ ͟n͟g͟à͟y͟ ͟c͟h͟ồ͟n͟g͟ ͟g͟i͟à͟ ͟y͟ê͟u͟ ͟c͟h͟i͟ề͟u͟ ͟v͟à͟ ͟c͟h͟o͟ ͟c͟ô͟ ͟h͟ư͟ở͟n͟g͟ ͟c͟u͟ộ͟c͟ ͟s͟ố͟n͟g͟ ͟s͟u͟n͟g͟ ͟s͟ư͟ớ͟n͟g͟ ͟n͟h͟ư͟ ͟c͟ô͟n͟g͟ […]